Falcon Heavy / Tesla i rummet

Lift off ~22, Tesla ~25.30


  • Ingen kommentarer

Skriv en kommentar

You can add images to your comment by clicking here.