MGP 2003 – Ta’ mig som jeg er

Læg specielt mærke til bassisten – han gi’r den max gas @ 1:30.


Skriv en kommentar

You can add images to your comment by clicking here.